Site Rengi


Tüm İhtiyaçlarınız Bir Tık Uzağınızda
Yerli Ürün desteğini ön planda tutan şirketimiz 3526 müşteri ve 5642 ürün ile ekonomik kalıcı çözüm ve lojistik desteği sunmaktadır.
WHATSAP İLETİŞİM İÇİN TIKLA

Aypek Sondaj Boru Anahtarları

Anasayfa » Aypek Sondaj Boru Anahtarları
Aypek Ağır Sondaj Boru Anahtarı

AĞIR TİP BORU ANAHTARI ÜRETİM TANITIM RAPORU 2019-2020

Dünya üzerinde ticareti yapılan 90 maden çeşidinden 77’si Türkiye’de bulunurken, 2018 yılsonu itibariyle madencilik sektörünün GSYİH’ deki payının %1,1 olduğu değerlendirildiğinde sektörün potansiyelini yeterince ortaya çıkaramadığı görülmektedir. Dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeriyle 28.sırada yer alan Türkiye, maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada bulunmakta ve dünyadaki toplam bor rezervinin %74'ü Türkiye’de yer almaktadır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli birkaç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamalar yapılacağını belirtmiştir. Dış ticaret tarafında ise, 2018 yılında Türkiye’nin maden ve taş ocakçılığı sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %31,3 artışla 3,5 milyar USD olurken, bu dönemde en yüksek artış %139 ile kömür ve linyit ihracatından gelmiştir. Türkiye’nin madencilik sektöründeki ülkeler bazında ihracat kompozisyonuna bakıldığında ise dünyanın en büyük maden ürünleri ithalatçısı olan Çin’in %47,6’lık pay ile ilk sırada yer aldığı görülürken, onu Belçika, Yunanistan, Bulgaristan ve İspanya takip etmektedir. Türk madencilik sektörünün 2023 yılı için 15 milyar USD ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu kapsamda, sektörde AR-GE ve teknoloji merkezli bir yapının önü açılacak ve bugüne kadar Türkiye’de çıkarılan madenlerin işlenmesi için yurtdışına gönderilen ve bu ürünün yüksek fiyatlarla Türkiye’ye geri döndüğü süreç değiştirilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılında Milli Enerji ve Maden Politikasını açıklamıştır. Milli Madencilik Politikası “Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasa" başlıkları üzerine inşa edilmiştir. Buna göre, madende yeni bir model başlatılacak olup istihdama ve sektörün büyümesine katkı sağlayacak ve ortaya konan katma değerle Türkiye'nin cari açığını iyileştirecek bir model oluşturulması hedeflenmiştir.

Ülkemizde sondaj üzerine faaliyet gösteren her kuruluş, çok büyük bir dağınıklık ve kontrolsüzlük içinde, en ucuz veya kendine göre en uygun bulduğu sondaj makine ve ekipmanlarını yurt dışından ithal etmektedir. Sondaj makineleri imalat sektöründe, kısmen başarılı çalışmalar yapılsa da devlet tarafından yeterli destek görülmemesi ve sondaj firmaları tarafından bu yerli makinelerİn yeterli düzeyde tercih edilmemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla sondaj uygulamaları ve sondaj makineleri imalat sanayisi arzulanan seviyeye henüz ulaşmamıştır. Bugün ülkemiz; kendi sondaj sanayisini kuracak güç, kapasite ve teknik donanıma sahiptir. Fakat gerek makine ve gerekse ekipmanların çok çeşitli ve dağınık olmasının sancılarını; sondaj yapan kuruluşların kendi içlerinde yaşadıkları gibi imalatçı sanayisi de çekmektedir.

1990 öncesinde MTA, Etibank, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) gibi büyük kuruluşlar kendi sondaj güçlerini oluştururlarken, çeşitli nedenlerle belirli makinelerde ve ekipmanlarda standartlaşma sağlanamadı. Kuruluşların sondaj ekipmanlarının birbirinden farklı olması nedeniyle, karşılıklı malzeme alışverişinde yaşanan sorunlar nedeni ile malzeme temini ve üretimi  90’lı yıllardan sonra Özel sektöre devredildi. Özel sektör yeterli makine, ekipman ,  teknik personel ve finansman yetersizliği nedeniyle kamudan doğan bu işleri istenilen düzeyde karşılayamadı. Ülkemizde sondaj faaliyetlerini gerçekleştiren   yabancı şirketlerin sayısının  hızla arttığı gibi sondaj ana ürün ve yan ürünlerde yabancı ürünlerin Pazar hacimleri de giderek artmaktadır.

2017 yılında iç talebin büyümeyi desteklemesi, kredi garanti fonu desteği ile kredi büyümesi ve dış talebin desteğiyle takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık ortalama %6,3 artmış ve bir önceki yılki %1,8’lik yıllık artışın oldukça üzerinde bir performans sergilemiştir. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise yıllık ortalama artış %0,1 düzeyinde kalmış ve bir önceki yılkı %0,9’un altında bir performans sergilemiştir. Madencilik sektörünün alt kırılımları değerlendirildiğinde ise 2017 yılında kömür ve linyit üretim endeksi ortalama %8,3 artarak genel endeksi yukarı çekerken, aynı dönemde, ham petrol ve doğalgaz üretimi %1 ve metal cevherleri madenciliğinde üretim ortalama %10,4 düşüşle endeksi aşağı çekmiştir. 2014 yılında yıllık ortalama %4,7 azalan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretiminin son iki yıldır ılımlı bir büyüme sergilediği görülmektedir. 2017 yılında madencilik sektöründe düşük üretim artışı büyük ölçüde yılın ilk çeyreğindeki %9 civarında gerçekleşen üretim düşüşlerinden kaynaklanmıştır. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretimin özellikle Kasım ve Aralık aylarında yükselişe geçtiği ve 2017 yılı Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretim endeksinin yıllık bazda %14 artığı görülmektedir. Aynı dönemde sanayi üretim endeksi ise %8,7 artış kaydetmiştir. Madencilik sektöründe ihracat artışı üretimle doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla üretim için gerekli izinlerin kamu tarafından hızlı bir şekilde verilmesi ve bütün izin ve ruhsatların tek makamdan alınması sektörün üretim ve ihracatına olumlu katkı sağlayacaktır.

 • Madencilik sektöründe faaliyet gösterilecek alanlarda ruhsatların alınmasında yaşanan zorluklar ve bürokratik sıkıntılar
 • Enerji maliyetlerindeki vergi yükü
 • Madencilik ürünlerinin üretimini sağlamak ve yüksek katma değerli ürünler üretmek adına ruhsat, arazi tahsisi, çevre izni ve bunu takip eden diğer izinlerin hızlı ve şeffaf bir mekanizmaya bağlama yönündeki eksiklikler
 • Finansal ve teknolojik güce sahip kamu veya özel sektör kuruluşların yetersizliği
 • Maden yataklarının ekonomik işletmeciliğe uygun olmaması
 • Sektördeki koordinasyon-iletişim eksikliği
 • Güvenlik kültürü eksikliği
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları oranının yüksekliği
 • Katma değeri yüksek ürünün elde edilememesi
 • Üniversite - sanayi iş birliğinin geliştirilememesi sorunu
 • Sektörde üretimin küçük firmalar tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle üretimde verimlilik artışının istenilen düzeye ulaşamaması

YERLİ ÜRÜN İMALAT ÇALIŞMALARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılında Milli Enerji ve Maden Politikasınca “Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasa" başlıkları üzerine yerli ara ürün imalatı hedefiyle kurumumuzca ağır boru anahtarı üretim faaliyetlerimiz başlatılmıştır.

AĞIR BORU ANAHTARI KULLANIM ALANI

Sondaj Boru anahtarları Üst çene + alt çene + somun (yuvarlak olan) + yay ve anahtar gövdesi olmak üzere 5 parçadan oluşmaktadır. Sondaj boru anahtarları madencilik ve sondaj sektöründe sondaj makinelerinin arama faaliyetleri ve sondaj faaliyetlerinde kullanılan 1500 metrekare yerin altına kadar inebilen Tij’lerin değişimlerinde kullanılmaktadır.


**Kırmızı daire içerisinde bulunan sondaj işleminde kullanılan “ Tij” adı verilen makine teçhizatının değişiminde kullanılmaktadır.